Контакти

За връзка с Асоциацията:
гр. София, ул. "Г.С.Раковски" 61, ет. 3, ап. 8
тел./факс: +359 2 9832149

Виолина Ананиева – Председател на УС, тел.: +359 898 723961

Татяна Врабчева-Русева – Изпълнителен директор, тел.:+359 878121910